obalový materiál obalová technika tiskoviny kancelářské a hygienické potřeby projekce a poradenství průmysl zemědělství školství, státní správa a veřejnost

Projekce a poradenství

Naše firma se dlouhodobě zabývá kompletními projekčními pracemi především v oblasti potravinářského průmyslu. Nabízíme zakreslení skutečného stavu, projekci a dodávku technologických zařízení (nových i repasovaných), poradenství v dané oblasti. Vzhledem k našim zkušenostem toto můžeme doplnit poradenstvím a pomoci s administrací v oblasti čerpání z konkrétních dotačních titulů jak EU, tak i národních a regionálních.