obalový materiál obalová technika tiskoviny kancelářské a hygienické potřeby projekce a poradenství průmysl zemědělství školství, státní správa a veřejnost

Chráněná dílna

Využijte možnost čerpat náhradní plnění zakoupením našich produktů.

Firma TEKIS s.r.o. se stala v roce 2013 chráněnou dílnou zaměstnávající více jak 50% přepočteného stavu zaměstnanců zdravotně znevýhodněných a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b), zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. To znamená, že může svým odběratelům nabízet „náhradní plnění“ a zmírnit tím výši jejich sankce za to, že zákonem požadovaný počet zdravotně znevýhodněných nezaměstnávají.

K tomuto kroku jsme se rozhodli v souvislosti s rozšířením naší výroby, která je od počátku směřována tak, aby se v jejím rámci našly činnosti svojí povahou vhodné pro zdravotně znevýhodněné osoby. Tímto přístupem chceme ukázat veřejnosti a zaměstnavatelům, že tělesný handicap není překážkou v možném zaměstnávání těchto osob, ale při vybudování specifických podmínek může být osoba s handicapem pro zaměstnavatele daleko přínosnější, než leckterý „zdravý člověk“.

K jakému účelu slouží náhradní plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají dle §81 až §83 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat pracovníky se zdravotním postižením v podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Tuto povinnost mohou nahradit:
1. odvodem do státního rozpočtu ve výši 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za každou osobu z povinného podílu,
2. náhradním plněním - odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.

Náhradní plnění v praxi

Zaměstnavatel, který nezaměstnává dostatečný počet osob se zdravotním znevýhodněním, musí odvádět pokuty Úřadu práce, že nesplňuje tuto zákonem danou podmínku. Těmto pokutám se však může vyhnout, jestliže odebírá materiál a služby od firem, které zaměstnávají více jak 50 % zaměstnanců (v přepočteném stavu) se zdravotním znevýhodněním a mohou tak poskytovat tzv. „náhradní plnění“.

Objemem plateb za výrobky a služby odebrané ve sledovaném roce ve výši 7násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, zaměstnavatel nahrazuje jednu osobu se zdravotním postižením, kterou by měl ze zákona zaměstnávat.