PROJEKTY


Fond Vysočiny I.

Příprava podnikatelské zóny

OPZ Praxe absolventů do 30 let

Fond Vysočiny II.

OPZ Vzdělávání

IROP Svoz odpadu

SZIF Mladý zemědělec

OPIK Úspory energií

Finanční nástroj EU

Od kmene k umění - technologie pro zavedení nové řemeslné živnosti firmy EKO-TEKIS s.r.o. - projekt č. 20/005/19210/563/154/002022 financovaný z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.