HISTORIE


1993
 • Vznik firmy ing. Josef Kirchner – TEKIS, z počátku byla provozována jako doplňková zaměřená především na projekční činnost.
1997
 • Orientace na distribuci a velkoobchod s obalovým materiálem jako hlavní činnost firmy.
2002
 • Hlavním segmentem pro firmu se stal velkoobchod s obalovým materiálem, který se stabilizoval do roku 2004, kdy byla rozšířena nabídka firmy o další doplňkový sortiment především v oblasti kartonů, lepenek a dodávky a instalace strojů zaměřených na obalovou techniku.
2005
 • Vytvoření nových pracovních míst s nutností řešení nových skladovacích a kancelářských prostor (do této doby měla firma sklady na 5 místech v Chotěboři a byla řízena z kanceláře v rodinném domě).
2006
 • Průzkum možností v okolí Chotěboře v rámci možnosti centralizace aktivit do uceleného areálu.
2007
 • Zakoupen a vlastními prostředky rekonstruován stávající areál na adrese Svinný 83. Rekonstrukcí a dostavbou zemědělského brownfieldu s polozastřešeným zemědělským objektem (700 m2) vznikl základ pro současný hlavní areál firmy.
2008
 • Získání podpory z Fondu Vysočiny pro nákup technologických zařízení pro zajištění provozu firmy.
2010 - 2012
 • Získání podpory z ESF OP Podnikání a inovace, Nemovitosti II. na přípravu podnikatelské zóny (vybudování zpevněných ploch, napojení na vodovodní řad, revitalizace plochy pokryté náletovými dřevinami a skládkou).
2013
 • Založení firmy TEKIS s.r.o., zavedení chráněné dílny a související vytvoření nových pracovních míst.
 • Přechod vozového parku na pohon technologií CNG.
 • Uvedení do provozu solární elektrárny o výkonu 30 kW.
 • Pořízení převíjecího stroje na průtažné fólie a zavedení výroby ručních a strojních průtažných fólií.
2014
 • Rozšíření prostor firmy o novou výrobní halu, skladovací, kancelářské a prodejní prostory.
 • Ve spolupráci s Úřadem práce zapojení do projektu ESF Praxe absolventů do 30 let zřízením účelně vyhrazeného pracovního místa.
2015
 • Příprava generelu pro rozšíření celého areálu firmy včetně rekonstrukce a dostavby výrobních a skladovacích prostor, rozšíření prodejny a rekultivaci pozemků pro další rozvoj.
 • Založení společnosti EKO-TEKIS s.r.o. především za účelem správy nemovitostí a realizací dílčích ekologických zemědělských i nezemědělských činností.
2016
 • Realizace nových řezacích strojů s moduly pro příčný i podélný řez s následným zahájením výroby formátů a přířezů z měkkých materiálů (podpořeno Krajem Vysočina).
2017
 • Zahájení realizace projektu z OP Zaměstnanost s názvem: Systematické vzdělávání pracovníků chráněné dílny TEKIS s.r.o.
 • Založení společnosti EKO-TEKIS s.r.o. především za účelem správy nemovitostí a realizací dílčích ekologických zemědělských i nezemědělských činností.
2018
 • Rozšíření činnosti o realizace elektroinstalací.
 • Zahájení výroby didaktických pomůcek.
 • Zapojení 3D tisku a scanování do výrobního procesu.
2019
 • Realizován projekt s názvem: Zajištění svozu a dalšího zpracování vybraných druhů odpadu jako nový provozní segment firmy TEKIS s.r.o.
 • Dokončena registrace hlavního areálu pro účely sběrného dvora, který má příslušná povolení od Krajského úřadu pro provozování sběrného dvora (čj. KUJI91168/2017). Proto můžeme našim zákazníkům jako přidanou hodnotu nabízet stahování vybraných druhů použitých obalů, které následně zpracováváme.
2020
 • Rozšíření činnosti o další řemeslnou výrobu a zakoupení nového brownfield areálu na adrese Svinný 7 pro centralizaci této výroby, postupnou rekonstrukci a další využití.
 • Spuštění e-shopu a didaktického portálu www.trilobit.info.
 • Zahájení provozování půjčovny stavebních strojů a zařízení.
 • Zřízení zázemí profesionální kuchyně s možností pronajmutí.
 • Dokončení projektu úspory energií v areálu Svinný 83.
 • Kolaudace maloobchodní prodejny.
 • Podpora rozvoje firmy prostřednictvím finančního nástroje EU S-Podnik.
2021
 • Předpoklad zřízení schváleného výrobního prostoru pro zpracování mléka a masa.