PROFIL SKUPINY


Skupina TEKIS vznikla na podkladě rodinné firmy TEKIS s.r.o. zabývající se výrobou a distribucí obalového materiálu. V současnosti firma sídlí ve vlastním areálu v místní části Chotěboř – Svinný (kraj Vysočina), kde má k dispozici výrobní, skladovací i kancelářské zázemí s možností Wi-Fi připojení. V roce 2020 zakoupila v téže místní části další areál, kde rozšiřuje svoji činnost o řemeslnou výrobu, elektroinstalace a půjčovnu stavebních strojů a zařízení.

Naše firma je sociálním podnikem zaměřeným na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a tudíž působí na chráněném pracovním trhu s možností poskytovat náhradní plnění. V okruhu 80–100 km od našeho sídla zajišťujeme zdarma rozvoz zboží přímo k zákazníkovi (závisí na objemu jednotlivých dodávek).

Hlavní činností firmy je výroba a distribuce veškerého obalového materiálů a strojů s doplňkovým prodejem hygienických a kancelářských potřeb. V areálu firmy se přímo vyrábí ruční průtažné fólie, přířezy z měkkých materiálů, základní kartonáž, kompletace výrobků atp.

Postupně se skupina TEKIS rozrostla o další činnosti spočívající v realizaci elektroinstalací, různých druhů řemeslné výroby, výroby didaktických a kreativních pomůcek, digitálního tisku, drobné zemědělské a potravinářské výroby, půjčovnu strojů a zařízení, pronájmu výrobních, skladovacích a ubytovacích prostor, zapojení 3D technologií a průmyslu 4.0 včetně aplikace výzkumu, vývoje a inovací do výrobního procesu. Konkrétní oblasti realizuje s místními spolupracujícími živnostníky.

Jako další doplňkovou činnost nabízíme projekci a realizaci investičních celků zaměřených především na potravinářské technologie a poradenství v oblasti projektového řízení, grantové a dotační problematiky.