AGRO


Zemědělství je pro nás doplňkovou činností, která poskytuje další pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. V současnosti se v rámci zemědělské prvovýroby staráme především o chov ovcí, pěstování bylin, užitkových plodů a hlívy ústřičné. V tomto směru se snažíme o zpracování výstupů z prvovýroby do finálních produktů pro koncové zákazníky, což představuje další příležitost pro uplatnění osob se zdravotním postižením.

V současnosti tak obhospodařujeme přibližně 5ha pastvin a polností, 1ha lesa, 0,3ha plochy pro zahradnickou produkci a 0,25ha sadu.

Cílem pro následující roky je, abychom získali certifikaci pro ekologické hospodářství a mohli tak naše produkty poskytovat koncovým zákazníkům v biokvalitě. K tomu směřujeme i zřízením vlastního vermikompostování zbytků a odpadu ze zemědělské prvovýroby, nebo jejich zpracování například na topné peletky či krmné granule.
kiri_kontakty_final2

PhDr. Jiří Kirchner, Ph.D.
majitel skupiny, rozvojové projekty
jednatel@tekis.cz